Cipal Putnik (Chelon labrosus)

Cipli. Posvuda su. Kod nas se još naziva: mrena, bir, crni, plotun, kuljavac...

Cipal putnik. Cilindrično tijelo, široka glava, debela gornja usna, karakteristike su ovog putnika. Ima izduženiju gubicu od ostalih cipala i nema pjege na škrgama već lagano zatamnjenje. Sivkaste je boje koje se prelijeva u plavo, sa strana je svjetliji i ima srebrnkasti trbuh. Na ljuskama ima pruge tamnije nijanse.

Razmnožava se zime, u siječnju, a jajašca kao i mladunci slobodno plutaju morem. Doživi do 25 godina. Rasprostranjen je u Atlantiku od Skandinavije i Islanda, te u Mediteranu i južnom dijelu Crnog mora. Može ga se naći i u lukama pored ispusta kanalizacije, kao i na ušćama rijeka i močvara. Često odmara u skrovitim mjestima.

Putnik je dobio ime po osobini da prelazi velike udaljenosti tijekom svoje selidbe u toplije krajeve zimi, a hladnije ljeti, prolazeći preko otvorenog mora. Jedini je od cipala koji se ne može vidjeti na površini mora, uglavnom boravi pri dnu priobalnog pojasa. Hrani se sitnim beskralježnjacima, mekušcima i algama, a ponekad i otpatcima.

Karakteristike

 • Porodica: Mugilidae
 • Latinski naziv: Chelon labrosus
 • Engleski naziv: Thicklip grey mullet
 • Prosječan primjerak: 0.1 kg
 • Najveći ulovljen primjerak na Jadranu: 0.2 kg
 • Najveći ulovljen primjerak na Ludom Moru: nema
 • Kako se najčešće lovi: plovak, mreža, vrša
 • Omiljena ješka: kruh
 • Mrijest: zima
 • Lovostaj: nema
 • Minimalna veličina: nema

Zanimljivosti

Cipal putnik može narast do 4,5 kg težine i 75 cm duljine. Po nekim izvorima naraste čak do 6 kg ali 60 cm duljine.

Tijekom selidbe, cipal putnik prevaljuje ogromne udaljenosti odakle mu i ime "Putnik".

Galerija

 • cipal-putnik-1
 • cipal-putnik-chelon-labrosus
Zadnja izmjena: Četvrtak, 14 Ožujak 2019 17:31
Hamag

Ribe Jadrana

Lovostaji

 • Drozd - Trajno
 • Kavala - 15.5. - 15.7.
 • Rakovica - 1.6. - 30.11.
 • Kirnje - 1.7. - 31.8.
 • Jastog - 10.9. - 15.5.
 • Hlap - 10.9. - 15.5.
 • Tuna - 1.1. - 1.4.
 • Iglun - 1.10. - 30.11. i 1.3. - 31.3.

Saznajte sve informacije o lovostajima i minimalnim veličinama dozvoljenim za lov.